úterý 25. června 2013

Naše cesta školkou

Artefiletické dopoledne s dětmi se moc vydařilo. Zažili jsme toho plno a děti budou mít určitě o čem vyprávět.

Co to vlastně je artefiletika? Podle www.rvp.cz je to reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů. Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.

Ale dost teorie. Naše práce spočívala v rekapitulaci celého školkového roku. Zjistili jsme, že na všech zanechal rok ve školce silný otisk. Stopu. A po stopách jsme se vydali.
Poznali jsme, že nejen lidé dělají stopy. Stopy vytváří i úplně obyčejné předměty, které nás denně obklopují. Houbička, hřeben, kolíček nebo víčko z pet lahve. Těstovina, tkanička z boty nebo třeba korálek. A když se tyhle věci namočí do barvy, jejich stopy jsou moc pěkné. A každá je jiná.Zopakovali jsme si, jaké stopy dělají zvířata a poznali jsme, že stopy, které kdokoli otiskne, můžou vydržet miliony let. Poznali jsme trilobity a viděli jsme, jak díky stopám a otiskům poznáváme minulost.

Už víme, že některé stopy nejsou vidět. Ale víme, že jsme je udělali. A že tam někde jsou. Na zemi, v jiných lidech, v prostředí, ve kterém se pohybujeme.Abychom si znovu prožili stopy v naší školce, vytvořili jsme si cestičku. Ta spočívala v nejrůznějších prostředích, do kterých jsme strkali své bosé nohy a uvědomili si, že různé prostředí v nás vyvolává různé pocity. Ať už je to miska s kaštany (ve které se děti cítily moc příjemně) nebo bublinková fólie, čočka s hrachem nebo studená voda.A aby naše stopy byly vidět i na povrchu, vyzdobili jsme si školkou novým obrazem. Obrazem, který vytvořily děti, které spolu strávily velký kus života (protože pro tříleté dítě je šest měsíců celá šestina bytí na téhle zemi) a který jim i v příštím školním roce bude připomínat, jaké stopy zanechaly ve školce a jaké otisky nechala školka v nich.Je hezké vidět, jak všichni začínáme ve společném bodě a jak se naše cesty a cestičky ubírají různými směry.


Podívejte se na fotky:Žádné komentáře:

Okomentovat