Metoda Montessori

M. Montessori
Metoda Montessori
Montessori metoda je pojmenována podle dr. Marie Montessori, která byla první lékařka (žena) v Itálii. Svůj život zasvětila studiu a pozorování dětí.

V pojetí Montessori je pojem "učit děti" nahrazen podnětným prostředím. V tomto prostředí se dítě může spontánně rozvinout v souladu se svou osobností. Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze a polaritu pozornosti každého dítěte.


Principy pedagogiky Montessori:
 - dítě se učí v prostředí, které mu vyhovuje
 - učí se pomocí speciálních pomůcek, formou pokusů a omylů
 - učení probíhá od konkrétního k abstraktnímu
 - dítě si samo vybírá činnost, kterou chce vykonávat
 - dítě dokáže porovnat svoji vlastní práci s předlohou
Výuka Montessori
SMYSLOVÝ MATERIÁL - k prohlubování vnímání vytvořila M. Montessori pestrý smyslový materiál pro různé smysly, s jehož pomocí lze procvičovat rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenovávání

PRAKTICKÝ ŽIVOT - pomáhá získat praxi v těchto oblastech:
 - péče o vlastní osobu a své tělo
 - péče o okolí a společnost
 - cvičení sociálních vztahů
 - cvičení kontroly pohybu

JAZYKOVÝ MATERIÁL - podporuje rozvoj řeči, čtení a psaní. Pro začátek psaní je nejlépe vystihnout explozi psaní, kdy dítě chce psát samo. Pro nácvik čtení používáme genetickou metodu. Děti se nenásilnou formou seznamují s písmeny již v mateřské škole. Pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly mezi písmeny více smysly. Ke slovům přiřazují konkrétní předměty.

MATEMATICKÝ MATERIÁL - matematický rozvoj působí od narození, ne až ve škole. V mateřské škole je matematika prací s konkrétním materiálem. Matematické aspekty:
 - vnímání délky, šířky a výšky
 - vnímání dimenzí
 - porovnávání velikostí a forem
 - experimentování

KOSMICKÁ VÝCHOVA - zahrnuje témata z prvouky, vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu a dějepisu, pohybové, výtvarné a hudební dovednosti. Integrace těchto témat pomáhá dítěti pochopit řád tohoto světa - všechno spolu souvisí a tvoří jeden celek.


Které známé osobnosti absolvovali výchovu podle Marie Montessori?
Larry Page a Sergej Brin - spoluzakladatelé společnosti Google
Jeffrey Bezos - zakladatel Amazon.com
Jimmy Wales - zakladatel Wikipedie
George Clooney - herec
Helen Hunt - herečka
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis - bývalá první dáma USA
Anna Franková - autorka známého deníku z 2. světové války
Gabriel Garcia Marquez - spisovatel a držitel Nobelovy ceny za literaturu
princové William a Harry - britská královská rodina
Friedensreich Hundertwasser - rakouský architekt a malíř

Která další slavná jména jsou známá ve spojení s Marií Montessori?
Alexander Graham Bell (vynálezce) a jeho žena Mabel založili v roce 1913 asociaci vzdělání Montessori (the Montessori Education Association). Finančně podporovali Dr. Marii Montessori a pomohli založit první Montessori třídu v Kanadě a jednu z prvních v USA

Thomas Alva Edison (vynálezce) pomáhal zakládat Montessori školu

Jean Piaget, švýcarský psycholog, řídil Švýcarskou Montessori společnost a prováděl svá zkoumání mezi dětmi v Montessori školách.
(Zdroj: Montessori Centre South Africa)

Žádné komentáře:

Okomentovat